ENERGITRIANGELN
En modell för att förstå, förklara och planera energiomställningen

Energitriangeln är en modell för att förstå, förklara och planera energiomställningen. Det gör det möjligt för dig att beskriva hur el produceras, lagras och används inom ett system såsom ett land, en region, en stad, ett företag eller ett hus. Målet med triangeln är att beskriva hur produktionen av el behöver balanseras av en likvärdig förbrukning och produktion av el samt hur, när det gäller just förnybar produktion, detta också kräver lagring av el. Syftet med ramverket är att underlätta planering för och investering i olika komponenter av energiomställningen.

Du kan fylla i en Energitriangel på en timme eller ge det flera veckor (länk till Omställningsplanen-kursen), beroende på vad du är ute efter och behöver för att kunna fatta beslut kring vägen framåt. Precis som det går att fylla i ett Business Model Canvas för att snabbt och enkelt beskriva affärsplanen för ett företag så kan du med hjälp av en Energitriangel på ett lätt och tillgängligt sätt beskriva hur du vill bygga nya energisystem.

Använd Energitriangeln för att komma över den höga tröskel av komplexitet som hindrar många från att bygga robusta planer som går att följa genom den pågående omställningen. Ladda ner vårt arbetsark med ifyllda exempel och börja experimentera med hur du vill använda energi annorlunda och bättre.Vill du ha hjälp är det bara att höra av sig.

Energitriangelns delar

Produktion
Sättet vi producerar vår el är en av de stora anledningarna till vår energiutmaning. Icke styrbar produktion skapar osäkerhet och ett energisystem som ibland producerar för lite, och ibland för mycket.
I denna sektor hanterar vi dessa utmaningar.
Förbrukning
För första gången på väldigt länge går vår totala förbrukning i Sverige upp, samt att våra förbrukningsmönster skapar stora effekt-toppar då många vill ladda sina bilar, laga mat och annat energikrävande.
I denna sektor hantarer vi hur vi styr vår förbrukning smartare.
Lagring
Den okontrollerade produktionen ihop med inte tillräcklig smart styrning innebär att vi måste återskapa den buffert vi tidiare hade naturligt på grund av sättet vi gjorde el. Batterier av alla de slag är svaret på hur vi gör den saken.
I denna sektor hanterar vi dessa olika tekniker och dess funktioner.
Trygghet
Är din ingång till omställningen företrädelsevis driven av att ha tillförlitlig leverans? Då är detta var du börjar din resa och fokuserar på förbrukning och lagring.
Ekonomi
Är din ingång till omställningen företrädelsevis ekonomisk? Då är detta var du börjar din resa och fokuserar på produktion och lagring.
Klimatet
Är din ingång till omställningen företrädelsevis klimat-driven? Då är detta var du börjar din resa och fokuserar på produktion och förbrukning.