Individerna i Energilabbet
Our people

Individerna som gör det möjligt

Fredrik Andrén
Etnometodolog och systemdesigner.

fredrik@energilabbet.cc
+46(0)709-105066
Sebastian Sjöberg
Antropolog och affärsutvecklare.

sebastian@energilabbet.cc
+46(0)762-955234